Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

18.03.2016

Ogłoszony został konkurs fotograficzny pod hasłem: "Nauka na UW".
Organizatorzy proszą o nadsyłanie ciekawych, niebanalnych prac fotograficznych dokumentujących osiągnięcia naukowe, badania i odkrycia na UW. Prace konkursowe w wersji elektronicznej należy przesyłać e-mailem jako załącznik w formacie JPG o wymiarach pomiędzy 1200 × 800 px a 1600 × 1200 px do dnia 29 marca 2016 roku do godz. 23:59 na adres konkursfoto@uw.edu.pl.
Szczegółowe informacje są podane w pliku Konkurs fotograficzny - nauka na UW

© Katedra Arabistyki i Islamistyki UW, 2015.